Historie

1910 – skupinou občanů vybudována pálenice ve žlebě v horní části návsi, což můžeme považovat za počátek organizované činnosti ovocnářského a zahrádkářského spolku v obci

1965 – vybudování současné pálenice v Búrovcích členy Zahrádkářského svazu

1969 – vysazení „nových“ vinohradů v Búrovcích členy Zahrádkářského svazu

1995 – zahájení provozu domu zahrádkářů na č. p. 205

(zdroj kniha TOPOLNÁ minulost a současnost slovácké obce od Augustina Knota)